„Na świecie ucisk mieć będziecie; ale ufajcie, jam zwyciężył świat” Jan 16,33
feria Wielkiego Postu [3 kl.]
Zawsze Wierni nr 5/2020 (210)

Piotr Szczudłowski

Błędy w liturgii skutkują błędami w wierze. Rekomendacja encykliki Piusa XII Mediator Dei