Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X
śś. Andrzeja Świerada i Benedykta, wyznawców [3 kl.]
Zawsze Wierni nr 6/1996 (13)

Wiadomości Tradycji

Belgia

W ciągu roku podwoiła się aktywność przeoratu Bractwa Św. Piusa X w Belgii. W okresie Wielkiego Postu kapłani przeoratu w Antwerpii zorganizowali dziesięciodniowe Misje w naszym kościele. To wydarzenie było poprzedzone rozpowszechnieniem 50.000 ulotek z zaproszeniem mieszkańców miasta do wzięcia udziału w misji. Oprócz tego przeorat poprosił wiernych o 50.000 Ave Maria w intencji powodzenia misji. I faktycznie bardzo wielu ludzi wzięło w nich udział. Przybyło również wiernych na niedzielnych Mszach Świętych. Deo gratias! W nowym roku szkolnym Bractwo otworzyło szkołę podstawową (szkoła p.w. N.M.Panny) oraz dom spokojnej starości (Senior Residence Neuilly) w Brukseli.

Gabon

Misja Bractwa Św. Piusa X w Libreville otrzymała wsparcie: obecnie w parafii pracuje już 5 księży i cztery siostry. Parafia ta w międzyczasie stała się drugą co do wielkości (pod względem liczby wiernych) w całym kraju. Jeśli Bóg pozwoli, pierwszy Gabończyk otrzyma święcenia kapłańskie za półtora roku w Ecône.

Francja

15 sierpnia w Paryżu miało miejsce tylko jedno wielkie wydarzenie religijne: procesja ku czci Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny zorganizowana przez Bractwo Św. Piusa X, w której wzięło udział tysiące wiernych. Tego samego dnia podobna procesja miała miejsce w Lourdes. Do wielkiej liczby wiernych Tradycji dołączyły się setki widzów szczęśliwych, że mogą „śpiewać i modlić się tak jak dawniej, kiedy to jedność i dyscyplina jeszcze królowały w sanktuarium”. W grocie, w której miały miejsce objawienia Maryi, bp Tissier de Mallerais odnowił akt poświęcenia Francji Maryi (uczyniony przez Ludwika XIII).

Francja

Największa parafia Bractwa, St. Nicolas w Paryżu, licząca 10.000 wiernych, rozpoczęła nowy rok akademicki imponującym programem działalności. Biuletyn parafialny zaprasza wiernych do wzięcia udziału w czterech chórach (gregoriańskim, polifonicznym, młodzieżowym i dobroczynnym, który śpiewa przede wszystkim dla chorych i starych ludzi), do uczestnictwa w jednym z katolickich stowarzyszeń zgodnie z wykonywanym zawodem (adwokaci, pielęgniarki, artyści, pisarze, lekarze...), lub w jednej z grup modlitwy i dobroczynności (trzeci zakon, byli uczestnicy rekolekcji Ignacjańskich, konferencja św. Wincentego a Paulo, katechizm dla dorosłych). Młodzież może uczestniczyć w Grupie Katechetycznej, Ruchu Francuskiej Młodzieży Katolickiej, Krucjacie Eucharystycznej, Służbie Liturgicznej, Harcerstwie i Kółkach Studenckich. Smutne, że ten bastion żywej katolickiej wiary jest tak znienawidzony przez modernistycznych księży. Dlaczego? Po prostu dlatego, że jest zawsze i wciąż katolicki...

Austria

Nowy Przełożony Dystryktu Austriackiego, ks. Franciszek Schmidberger (jednocześnie I asystent FSSPX), rozpoczął swoją pracę od wielkiej pielgrzymki do narodowego sanktuarium w Mariazell, w której oprócz wiernych austriackich, wzięli udział przedstawiciele wiernych z Węgier i Czech. Poza tym Przełożony zorganizował ogólnokrajową krucjatę Różańcową w intencji ratowania Kościoła i Austrii z zalewu bezbożnictwa i niemoralności. „Kościół odnowiony w Chrystusie, a nie nowy Kościół” to temat ulotki rozesłanej do 100.000 adresatów w całej Austrii.

USA

Seminarium w Winona w letnim numerze biuletynu „Verbum” prezentuje największe jak do tej pory święcenia kapłańskie w amerykańskim seminarium Bractwa: 9 nowych księży.

Seminaria Bractwa

W seminariach na półkuli północnej w październiku nowi seminarzyści rozpoczęli zajęcia: 27 we Flavigny (Francja), z których 5 braci katolickiego zgromadzenia religijnego z Libanu; 12 w Zaitzkofen (Niemcy) i 9 w Winona (USA). Do nich trzeba dodać 9 młodych, którzy wstąpili do naszego przedseminarium w Jaidhof oraz kilku braci postulantów.

Włochy

Dystrykt Włoski opublikował w dwóch tomach akta pierwszego i drugiego konwentu Studiów Katolickich, które miały miejsce w Rimini w październiku 1993 i 1994 r. Tematem obu był fenomen New Age. Wykłady były głoszone przez profesorów Taufera, Agnoliego i Ciancarelliego z Centrum Studiów św. Maksymiliana Kolbe w Weronie oraz przez przełożonego Dystryktu ks. Esposito. Pierwsza książka dotycząca konferencji z 1993 roku pokazuje, że korzenie New Age tkwią w masonerii, że zawiera ono lucyferiański ryt inicjacji oparty na teozofii i wschodnio-azjatyckich wierzeniach (reinkarnacja), że celem ruchu jest założenie nowej religii światowej z pomocą ONZ. Druga książka rozważa relacje między modernizmem a New Age. Bardzo interesującym faktem jest, że pierwszoplanowe idee New Age dotyczące religii zostały już opisane przez św. Piusa X w encyklice Pascendi i potępione przez niego. Znakiem łączności między New Age a posoborowym Kościołem jest propagowanie New Age w katolickich księgarniach we Włoszech, jak również przyjęcie znaku New Age, tęczy, przez włoskich biskupów, którzy na swoje doroczne spotkanie w Palermo w 1995 przygotowali szaty liturgiczne w kolorach tęczy.

Polska

Po raz pierwszy w naszym przeoracie w Warszawie odbyły się rekolekcje ignacjańskie. Rekolekcje dla kobiet zanotowały nowy rekord: więcej niż 10 uczestniczek. Z pięciu mężczyzn, którzy uczestniczyli w rekolekcjach we wrześniu, trzech wstąpiło do preseminarium w Jaidhof by przygotować się do życia poświęconego Bogu. W końcu września 14 uczestników liczyły rekolekcje maryjne według św. Grignon de Monfort.

Polska

Pierwsza ulotka Bractwa ujrzała światło dzienne w końcu września dzięki dobroczyńcy, który chce pozostać anonimowy. Obecnie ulotka jest rozsyłana do wszystkich parafii i klasztorów w Polsce by otworzyć dyskusję na temat Tradycji. Biorąc pod uwagę pierwsze reakcje możemy przypuszczać, że będzie to prawdziwa „ulotka-historia”, którą opublikujemy w kolejnym numerze.

Albania

Ks. de Merode ponownie wyruszył w podróż misyjną do tego najbiedniejszego kraju Europy. Przez cały sierpień odwiedzał górskie wioski do których zimą nie będzie można dotrzeć. Chrzcząc ponad 70 osób Bractwo jest aktualnie jedynym zgromadzeniem pracującym w tej dzikiej części kraju.

Portugalia

22 sierpnia 1996 r. Przełożony Generalny bp Fellay, konsekrował nasz kościół pod wezwaniem Dzieciątka Jezus w Fatimie. Zamierza on w przyszłym roku o tej samej porze uczcić 10 rocznicę poświęcenia Rosji dokonanego przez śp. abp Lefebvre w celu wypełnienia, tak dalece jak może uczynić to biskup żądań Matki Bożej Fatimskiej. Przełożony Generalny zaprosił na ten dzień wszystkich przełożonych Bractwa wraz z przedstawicielami wiernych. Ω