Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X
śś. Andrzeja Świerada i Benedykta, wyznawców [3 kl.]
Zawsze Wierni nr 6/1996 (13)

Wiadomości

Anglia

Ogólnokrajowa konferencja duchowieństwa katolickiego w Anglii publicznie opowiedziała się przeciwko obowiązkowemu celibatowi księży. Na poparcie tej opinii przytoczono fakt, że Rzym pozwolił księżom anglikańskim przechodzącym na katolicyzm sprawować wszystkie funkcje kapłańskie mimo pozostawania w związku małżeńskim.

Francja

Sekretarz Generalny Ekumenicznego Soboru Kościołów (COE), pastor Konrad Raiser, zaproponował zwołanie soboru powszechnego wszystkich kościołów w roku 2000. Uważa on, że wszystkie wielkie tradycje chrześcijańskie powinny przedyskutować sposoby uregulowania wzajemnych różnic i nieporozumień, a szczególnie wyjaśnić rolę papiestwa. COE założona w 1948 r. w celu zjednoczenia wyznań chrześcijańskich liczy aktualnie 330 wyznań. Kościół katolicki jeszcze do tej organizacji nie należy (za: „Controverses”).

Niemcy

Ukazała się nowa książka pod tytułem Wprowadzenie do zasad sprawowania posługi religijnej, autorstwa dr. Haralda Schuetzeichela. Można w niej, oprócz wielu innych, znaleźć i takie propozycje:

Bluźnierstwa te nie byłyby warte nawet wzmianki, gdyby nie fakt, że dr Schuetzeichel jest dyrektorem Akademii Katolickiej we Fryburgu. Jak do tej pory biskup Fryburga, któremu podlega Akademia, nie wypowiedział się na temat tej książki.

Brazylia

Kardynał Arms, arcybiskup Sao Paolo, nie przejdzie na emeryturę z powodu wieku (75 lat). Był wielkim protektorem teologów wyzwolenia, m.in. Leonarda Boffa (byłego księdza). Sprzedał również pałac biskupi, by zdobyć środki na budowę centrum społecznego oraz przekształcił katedrę w humanistyczne forum do dyskusji nad prawami człowieka.

Francja

W związku z wizytą Ojca Świętego francuskie pismo „Le Spectacle du Monde” opublikowało dane dotyczące sytuacji Kościoła we Francji. Statystyki są przerażające. Po pierwsze ogromna liczba katolików krytykujących papieża jako człowieka występującego przeciwko nowoczesnemu światu i czynnie manifestujących przeciwko jego wizycie we Francji. Po drugie kryzys powołań stawia Kościół w katastrofalnej sytuacji: w 1950 było ponad 1.000 święceń kapłańskich, w 1986 tylko 94, a w 1995 zaledwie 95. Od Soboru Watykańskiego II liczba księży zmniejszyła się o połowę. Obecnie jest jeszcze 14.000 księży, w 2005 r. będzie ich około 9.000, a w 2015 tylko 6.000. Jeden ksiądz obsługuje od ośmiu do dwunastu parafii. Nie lepiej dzieje się w zgromadzeniach religijnych i zakonach: w 1977 r. liczyły one 93.000 członków, teraz około 51.000. Jezuici w ubiegłym roku mieli tylko 7 nowicjuszy w całej Francji. W 1950 r. 90% populacji było ochrzczone, dzisiaj około 65%. A w co wierzą ci katolicy? Jedynie 51% deklaruje wiarę w życie wieczne, 65% nie bierze pod uwagę kościelnego nauczania dotyczącego seksualności. Tylko 21% uważa się za regularnie praktykujących katolików, około 9% z nich przyznaje jednak, że nie było w kościele ani razu w ciągu ostanich 12 miesięcy.

Francja

Opublikowano nową książkę autorstwa trzech byłych członków ruchu charyzmatycznego. Wielu biskupów, protektorów tego ruchu ostro zaprotestowało przeciwko tej publikacji. Na 332 stronach autorzy przedstawiają fakt za faktem potwierdzający, że stanowią sektę wewnątrz Kościoła katolickiego. Mają wszystkie cechy charakterystyczne dla sekty:

  1. totalitaryzm – ślepe posłuszeństwo przywódcy, który decyduje nawet o prywatnej i intymnej sferze życia członków wspólnoty;
  2. adepci muszą służyć wspólnocie tak całkowicie, że ich życie i obowiązki (rodzina, praca, życie osobiste) bywają całkowicie porzucane;
  3. „wiara” zbudowana na zmiennych stanach uczuciowych (aż do transu) manipulowanych przez wspólnotę.

Rzym

W czerwcu 1996 r. odbył się trzeci międzynarodowy kongres egzorcystów. Ku wielkiemu zdziwieniu uczestników nie przewidziano dla nich audiencji u Papieża, a nawet nie pozwolono im uczestniczyć w audiencji generalnej. Jest to oczywisty znak, że ich obecność nie jest już pożądana – rzecz zupełnie zrozumiała po Vaticanum II, które nawet słowem nie wspomina o szatanie. W tym samym czasie Jan Paweł II przyjął Jamela Balhi „globettrotera”, nie praktykującego żadnej religii, ale za to poszukującego świętych śladów człowieczeństwa w każdej religii, które jednoczą wszystkie religie świata (z wywiadu w „Le Monde”).

Szwajcaria

Nuncjusz apostolski w Szwajcarii, arcybiskup Karl Josef Rauber, napisał w oficjalnym dzienniku katolickim, iż jest przekonany, że Vaticanum II w całym swoim nauczaniu i we wszystkich dokumentach jest dziełem Ducha Świętego. Sobór między innymi silnie akcentuje powszechne kapłaństwo wiernych. By lepiej zrozumieć kapłaństwo sakramentalne termin „hierarchia” powinien zostać usunięty. Mógłby on podsuwać „złe przekonanie”, że „w Kościele istnieje różnica rang i wynikające z niej podporządkowanie” jednego członka Kościoła drugiemu. Jedynym, który ma prawo być „mistrzem” innych jest Jezus Chrystus. 400 lat temu protestanci przy pomocy tych samych argumentów walczyli przeciwko kapłaństwu. Wówczas zostali potępieni za herezję. Dzisiaj nuncjusz apostolski może ją głosić nie narażając się nawet na słowa krytyki.

Włochy

Bluźniercza piosenka „Baranek Boży” (Agello di Dio) Francesco di Gregori znalazła się na szczytach list przebojów. Tytułowy Baranek Boży ukazany jest wśród prostytutek, handlarzy narkotyków, żołnierzy i więźniów.

San Salvador

Ośmiu kleryków zostało usuniętych z seminarium duchownego w San Salvador z powodu ich „stosunku do ruchu wyzwolenia”. Biskup ordynariusz zmienił również dyrektora i kilku profesorów tego seminarium. 126 studentów publicznie zaprotestowało przeciwko tym decyzjom.

Włochy

Patriarcha Wenecji, kardynał Marco Ce, ogłosił, że „kino jest darem Boga, powinno być używane dla dobra człowieka”. Porównał on filmy do fresków w katedrze św. Marka: opowiadają ludzką historię z jej wzlotami i upadkami, nadziejami i grzechami. Co za porównanie?!!

Austria

Dr Józef Niewiadomski, profesor teologii dogmatycznej w Linz, stwierdził, że dla Kościoła nie istnieje problem pozwolenia kobietom na otrzymanie święceń diakonatu, nawet jeśli papież powiedział NIE kapłaństwu kobiet. Od strony dogmatycznej istotą diakonatu jest opieka nad człowiekiem. Z tego powodu Sobór Watykański II dopuścił do diakonatu żonatych mężczyzn, od tego czasu również wiele kobiet sprawuje funkcje kościelne, które normalnie wymagają święceń. By móc otrzymać konieczne łaski powinny najpierw otrzymać znak sakramentu. Ale przecież diakonat jest częścią kapłaństwa. Nasz profesor pośrednio głosi to, co Ojciec Święty już potępił. Biedni seminarzyści! Jakimi będą księżmi mając takich profesorów!

Watykan

Przewodniczący Komisji do spraw dialogu międzyreligijnego przy Komitecie Obchodów Roku Świętego 2000, biskup Michael Fitzgerald, powiedział w radio watykańskim, że Komisja obecnie pracuje nad zaleceniami dla lokalnych Kościołów, by mogły one w 2000 r. świętować rocznicę Bożego Narodzenia wspólnie z muzułmanami, buddystami, hinduistami i innymi. Te obchody powinny być dziękczynieniem wszystkich religii za dobro ostatniego tysiąclecia, ale również aktem zadośćuczynienia za wszystkie przestępstwa. Biskup przyznał, że obecnie prowadzi rozmowy z przywódcami islamu i judaizmu aby przygotować możliwość spotkania się w tym celu.

Anglia

Kardynał Hume odmówił święceń kapłańskich 15 członkom neokatechumenatu traktując ich jak członków „ekstremistycznej sekty”. Obecnie istnieje 8 000 wspólnot neokatechumenatu (każda liczy od 20 do 40 członków) w 87 krajach. Mają 20 własnych seminariów duchownych. W organizowanym przez nich spotkaniu biskupów „Droga Neokatechumenatu” wzięło udział 120 kardynałów i biskupów. Papież wyraził swoje poparcie dla ruchu i zdecydował, że 15 angielskim członkom neokatechumenatu zostaną udzielone święcenia kapłańskie w Rzymie. Jak widać coś jest nie w porządku w Kościele!

Liban

Protest przeciwko zamknięciu katolickiej stacji. Dwa katolickie radia i jeden program katolicki mają zostać zamknięte. Jest to kolejny krok do islamizacji tego kraju mówi komunikat katolickich patriarchów i biskupów. Po co więc ekumenizm?

Belgia

Światowa prasa donosi o okropnościach przemocy wobec dzieci po zamordowaniu przez pedofila M. Dutroux dwóch dziewcząt. Morderca był już za taką samą zbrodnię skazany w 1989 r. na trzynaście lat więzienia, po trzech latach wypuszczono go na wolność. M. Dutroux przyznaje się również do trzech innych podobnych przestępstw. Oczywiście jest to straszna zbrodnia i słusznie prasa o niej pisze. Niestety ta sama prasa ani jednym słowem żalu nie wspomina o 140000 dzieci mordowanych dziennie w łonach swoich matek.

Polska

Metropolita białostocki, arcybiskup Stanisław Szymecki poparł społeczną akcję zmierzającą do wyeliminowania z rynku, a przynajmniej wyparcia z dystrybucji w kioskach i sklepach spożywczych, pism o treści pornograficznej.„Mieszkańcy Białostocczyzny powinni powstrzymać się od zakupu czegokolwiek w kioskach „Ruchu”, które nadal sprzedają czasopisma pornograficzne. Sprzedawcy powinni uświadamiać sobie, że sprzedaż czasopism pornograficznych jest nie tylko grzechem, ale również przestępstwem...” - zaapelował metropolita. Według informacji organizatorów akcji, pisma porno nie są już rozprowadzane w 1 300 punktów sprzedaży prasy północno-wschodniej Polski. Z całego serca zachęcamy naszych wiernych do wzięcia udziału w tej akcji. Żal tylko, że nawet w Polsce, nie ma zbyt wielu biskupów, którzy zdecydowanie i mocno wyrażają sprzeciw wobec rosnącej demoralizacji kraju.

Watykan

W sierpniu 1996 r. miało miejsce odbywające się co dwa lata w obecności papieża w papieskiej willi w Castel Gandolfo międzynarodowe sympozjum filozofów. Tym razem jego tematem było „Oświecenie dzisiaj”. Jak zwykle odbywało się przy zamkniętych drzwiach. Rąbka tajemnicy uchylił w wypowiedziach dla gazety „La Republicca” Rocco Buttiglione, uczestniczący w sympozjum sekretarz włoskiej partii chadeckiej. Spotkanie przebiegało w przyjacielskiej atmosferze. Jednym z uczestników był ks. Józef Tischner. Wśród szczegółowych tematów znajdowały się m.in. poznawalność świata, istnienie prawdy, prawa człowieka. Dziennikarz włoskiej gazety próbując streścić jedną z tez dyskutantów napisał: „Właśnie nauka naszych czasów wykazała, że sama idea prawdy jest kłamstwem, a nawet pierwszym i podstawowym kłamstwem”.

Bułgaria

Władze nie dały katolikom pozwolenia na wzniesienie w Płowdiw, drugim mieście kraju, na górującym nad miastem wzgórzu figury Chrystusa Pana o wysokości 12 metrów.

Francja

15 sierpnia umarł Max Thurian, jeden z założycieli Wspólnoty Taize. Z sobą zabrał do grobu tajemnicę związaną ze swym wstąpieniem do Kościoła Katolickiego. W 1989 r. czasopismo „30 Dni” potwierdziło w wyniku skrupulatnego dochodzenia, że Max Thurian został w Neapolu przez kard. Corrado Ursiego wyświęceony na katolickiego kapłana. Pozostaje pytanie, czy twórca superekumenicznej wspólnoty wyrzekł się kalwinizmu czy nie. Chyba nie!

Austria

Nieco zmniejszyła się praktyka religijna w Austrii, gdzie 18,5% katolików uczęszcza regularnie na niedzielną Mszę św. Odejścia od Kościoła osiągnęły szczyt: 43 527 w 1995 r. (0,7%), podczas gdy powroty do Kościoła pozostają na tym samym poziomie. W 1995 r. odnotowano 467 nawróceń.

Włochy

W numerze z 7 lipca zostały opublikowane w piśmie „Avvenire”, organie włoskiej konferencji biskupów, nowe odkrycia dotyczące Całunu Turyńskiego. Dwaj naukowcy o uznanej renomie: Pietr Luigi Baima Bollone (profesor medycyny sądowej) oraz Nello Ballosino (profesor informatyki) zauważyli na lewej powiece zawiniętego w Całun ciała ślad monety brązowej z czasów panowania Tyberiusza. Wiadomo, że w 1979 r. jezuita Francis L. Filas dokonał podobnego odkrycia na prawej powiece. Druga moneta nosi ten sam napis: „Tiberio Ukaisaros” (cesarza Tyberiusza), ale również datę: skrót „LIS”, który uczeni numizmatycy tłumaczą jako „Anno Decimosexto”, czyli roku szesnastego panowania Tyberiusza (29 r. po Chr.). Według profesora Baimybollone jest to kluczowy element dla datowania Całunu i zgadza się doskonale z faktem, że ciałem zawiniętym w Całun było ciało Jezusa Chrystusa.

Watykan

12.10.1996 r. kard. Ratzinger w wypowiedzi dla portugalskiej katolickiej rozgłośni radiowej zdementował informacje, że trzecia tajemnica fatimska zawiera jakąś apokaliptyczną przepowiednie: „Nie ma zapowiedzi końca świata, ani innych apokaliptycznych wydarzeń w trzeciej tajemnicy fatimskiej”. Kościół wciąż sprzeciwia się ujawnieniu tego tekstu, by „nie dopuścić do sensacji i umniejszenia istoty kultu Maryi” – wyjaśnił Kardynał.

Najświętsza Maria Panna nie ukazała się dzieciom, osobom prostym i nieznanym, by robić sensacje, ale by za ich pośrednictwem przypomnieć światu o potrzebie prostoty... Pragnę powiedzieć wszystkim ciekawym, że mogą być pewni, iż Najświętsza Panna nie robi sensacji, że Najświętsza Panna nie straszy, ani nie ma apokaliptycznych wizji. Przeciwnie, prowadzi do Syna: to jest istota tajemnicy fatimskiej

– dodał. Naprawdę nic więcej? Ω