„Na świecie ucisk mieć będziecie; ale ufajcie, jam zwyciężył świat” Jan 16,33
Św. Ignacego Loyoli, Wyznawcy [3 kl.]
okładka
Artykuł wstępny
ks. Karol Stehlin FSSPX: Nowe, lepsze czasy czy głębszy kryzys?
Chcemy być świadkami wiary Wywiad zks. Arnaudem Rostandem FSSPX, przełożonym amerykańskiego dystryktu Bractwa
ks. Dawid PagliaraniFSSPX: Hermeneutyka hermeneutyki ciągłości Refleksje nad jej implikacjami i ostatecznymi konsekwencjami (cz. II)
Paweł Taufer: Tradycja pierwotna a Tradycja katolicka cz. VII
Fakty, analizy, komentarze
Jakub Pytel: Universa Ecclesia
Krzysztof A. Ferrara: Gnostyckie brednie „Pełna jedność” i inne kosmiczne związki
Sławni konwertyci
Jakub Pytel: Jan Senior
Życie duchowe
bp Józef Sebastian Pelczar: O grzechu śmiertelnym cz. IX
Kartka z kalendarza
Czerwiec
List z Bajerza
ks. Edward Wesołek FSSPX: Panie, poślij robotników!

Wszelkie środki, wszelkie najnowsze wynalazki winny służyć sprawie uświęcenia dusz przez Niepokalaną.

św. Maksymilian Maria Kolbe