„Na świecie ucisk mieć będziecie; ale ufajcie, jam zwyciężył świat” Jan 16,33
feria Adwentu [3 kl.]
okładka
Artykuł wstępny
ks. Karol Stehlin FSSPX: Artykuł wstępny
Z życia Tradycji
Polemika z „Tygodnikiem Powszechnym”
List ks. Karola Stehlina do wiernych Tradycji katolickiej w Polsce
Polemika z ks. D. J. Olewińskim
Rok po konsekracjach Wywiad z abp. Marcelem Lefebvre, cz. I
Motyw przewodni papieża Jana Pawła II cz. I
Pielgrzymka do Ecône i Zaitzkofen
Pielgrzymka do Częstochowy
Fakty, analizy, komentarze
Wiadomości
Christianitas
Miguel Cervantes – wielki czciciel Eucharystii
(bez działu)
Kardynał Adam Stefan Sapieha (1867–1951), podkomorzy św. Piusa X
Fakty, analizy, komentarze
Kardynał w sprzecznościach
Nauczanie katolickie
Katechizm o modernizmie cz. IX

Wszelkie środki, wszelkie najnowsze wynalazki winny służyć sprawie uświęcenia dusz przez Niepokalaną.

św. Maksymilian Maria Kolbe