„Na świecie ucisk mieć będziecie; ale ufajcie, jam zwyciężył świat” Jan 16,33
feria Adwentu [3 kl.]
okładka
Artykuł wstępny
ks. Karol Stehlin FSSPX: Artykuł wstępny
(bez działu)
ks. Karol Stehlin FSSPX: Korespondencja z JE bp. Kazimierzem Romaniukiem
(bez działu)
bp Bernard Fellay: List do Przyjaciół i Dobroczyńców nr 53
(bez działu)
Polemika ks. Karola Stehlina z ks. Dariuszem J. Olewińskim
(bez działu)
Czy abp Lefebvre złamał prawo kościelne? Polemika z „Tygodnikiem Powszechnym”
(bez działu)
Kto się boi abp. Marcela Lefebvre? Polemika z tygodnikiem „Niedziela”
(bez działu)
bp Ryszard Williamson: O księżnej Dianie
Z życia Tradycji
Rok po konsekracjach Wywiad z abp Marcelem Lefebvre, cz. II
(bez działu)
Motyw przewodni papieża Jana Pawła II cz. II
(bez działu)
Aleksander Brzozowski: Nowa posoborowa eklezjologia kard. Glempa
(bez działu)
Sprawa doktoratu ks. Geralda Murraya
Fakty, analizy, komentarze
Wiadomości
(bez działu)
ks. Werner Boesiger FSSPX: 80. rocznica objawień w Fatimie
(bez działu)
Bogusław H. Skowroński: Introibo ad altare Dei
Nauczanie katolickie
Katechizm o modernizmie cz. X

Wszelkie środki, wszelkie najnowsze wynalazki winny służyć sprawie uświęcenia dusz przez Niepokalaną.

św. Maksymilian Maria Kolbe