„Na świecie ucisk mieć będziecie; ale ufajcie, jam zwyciężył świat” Jan 16,33
Piątek Suchych Dni Września [2 kl.]
okładka

Temat numeru:

Ojcowie herezji

Artykuł wstępny
ks. Karol Stehlin FSSPX: Artykuł wstępny
bp Bernard Fellay: List do Przyjaciół i Dobroczyńców
Temat numeru
Ryszard Mozgol: Sola haresis, czyli marny żywot Marcina Lutra
ks. Filip Marcille FSSPX: Prawdziwe oblicze Jana Kalwina
T. W. N.: Lamennais – prorok nowoczesnych wolności
ks. Franciszek Schmidberger FSSPX: Dialog ekumeniczny z protestantami
Wiadomości
Szymon Wilk: Piotr Skarga – żywot świętego
ks. Karol Stehlin FSSPX: Objawienie N.M.Panny w Quito
Adam Małaszewski: O. Napiórkowski i jego popularyzacja ekumenizmu
ks. Mikołaj Pfluger FSSPX: Harry Potter – New Age w wersji dla dzieci
Z życia Tradycji
Dzieło misyjne Bractwa św. Piusa X w Ameryce Południowej cz. II
Skarbiec Pisma św.
Marius Marcoviensis: Wiara cz. II

Wszelkie środki, wszelkie najnowsze wynalazki winny służyć sprawie uświęcenia dusz przez Niepokalaną.

św. Maksymilian Maria Kolbe