feria Adwentu [3 kl.]

Inne serwisy:

Krucjata eucharystyczna
KOMUNIKATY
Św. Pius X Rekolekcje ignacjańskie Mały modlitewnik łaciński Krucjata różańcowa Filozofia św. Tomasza z Akwinu Katecheza DVD dla kapłanów Mszalik codzienny

Wykaz świąt ruchomych

Rok
Pański
Siedemdzie-
siątnica
Popielec Wielkanoc Wniebo-
wstąpienie
Zesłanie
Ducha Św.
Boże
Ciało
Niedziel
po Zesłaniu
Ducha Św.
I Niedziela
Adwentu
Anno
Domini
Septua-
gesima
Dies
Cinerum
Pascha Ascensio Pentecostes Corpus
Christi
Dominicae
Post
Pentecosten
Dominica
Prima
Adventus