Narodzenie św. Jana Chrzciciela [1 kl.]

Inne serwisy:

Krucjata eucharystyczna
KOMUNIKATY

24.06—27.06 Kraków

porządek nabożeństw

24.06 Olsztyn

Msza św.

28.06 Chorzów

Msza św.

28.06 Olsztyn

Msza św.

29.06 Chorzów

Msza św.

01.07—06.07

rekolekcje ignacjańskie dla mężczyzn

05.07 Chorzów

Msza św.

06.07 Chorzów

nie będzie Mszy św.

07.07 Chorzów

Msza św.

08.07—17.07

rekolekcje ignacjańskie dla mężczyzn i kobiet

08.07—17.07 Jaworki k. Szczawnicy zmiana

obóz wakacyjny dla chłopców

13.07 Rzeszów

nie będzie Mszy św.

17.07—26.07 Jaworki k. Szczawnicy zmiana

obóz wakacyjny dla dziewcząt

20.07 Tuchów

zmiana godziny Mszy św. (jednorazowo)

16.08—22.08 Tatry Wysokie, Słowacja

obóz wędrowny dla chłopców

22.08—28.08 Tatry Wysokie, Słowacja

obóz wędrowny dla dziewcząt

26.08—31.08

rekolekcje ignacjańskie dla mężczyzn

03.09—07.09 zmiana

rekolekcje montfortańskie dla mężczyzn i kobiet

09.09—14.09

rekolekcje ignacjańskie dla kobiet

Św. Pius X Rekolekcje ignacjańskie Mały modlitewnik łaciński Krucjata różańcowa Filozofia św. Tomasza z Akwinu Katecheza DVD dla kapłanów Mszalik codzienny

Św. Pius X, patron naszego Bractwa

Józef Melchior (Giuseppe Melchiore) Sarto, późniejszy papież Pius X, urodził się 2 czerwca 1835 r. w Riese koło Wenecji jako drugi z dziesięciorga dzieci w ubogiej rodzinie miejskiego posłańca i szwaczki. 18 września 1858 r., w wieku 23 lat, za specjalną dyspensą papieską – ponieważ brakowało mu ośmiu miesięcy do wieku wymaganego przez prawo kanoniczne – otrzymał święcenia kapłańskie i posługiwał jako ksiądz parafialny aż do listopada 1875 r., kiedy to dzięki swoim wybitnym zdolnościom pasterskim i administracyjnym został mianowany kierownikiem duchowym seminarium i kanclerzem achidiecezji. Funkcje te sprawował do otrzymania sakry biskupiej w 1884 r. Przez następnych dziewięć lat był biskupem Mantui; później otrzymał biret kardynalski i został patriarchą Wenecji.

Zajmując coraz wyższe stanowiska w hierarchii kościelnej, Józef Sarto zawsze pamiętał o najuboższych, rozdając jałmużnę i wielkodusznie pozostawiając sobie niewiele, albo zgoła nic z rzeczy materialnych. Często mawiał: „Urodziłem się ubogi, żyłem w ubóstwie, i pragnę umrzeć w ubóstwie”.

W 1903 r. zmarł papież Leon XIII i zwołano konklawe, aby wybrać jego następcę. 4 sierpnia wybór padł na kardynała Sarto, który jako 255. papież obrał imię Pius (‘pobożny’) i motto Omnia instaurare in Christo (‘Odnowić wszystko w Chrystusie’).

Aby zrealizować motto swego pontyfikatu, papież Pius X zachęcał wiernych do wielkiej pobożności eucharystycznej oraz częstego przyjmowania Komunii św.; obniżył także wiek, w którym dzieci miały po raz pierwszy przystępować do tego Sakramentu, do 7 lat.

Oprócz zaangażowania w odnowę eucharystyczną, Pius X walczył zawzięcie z modernizmem, jednym z największych błędów, jakie wtedy zagrażały Kościołowi świętemu (i, dodajmy, nadal mu zagrażają). Jednym z narzędzi tej heroicznej walki była Przysięga antymodernistyczna, wyznanie wiary ogłoszone 1 września 1910 r. motu proprio „Sacrorum antistitum”, jakie obowiązani byli składać wszyscy kandydaci do święceń wyższych, spowiednicy, kaznodzieje, proboszczowie, kanonicy, beneficjaci, przełożeni zakonni, profesorowie w seminariach i zakonach, urzędnicy kurii biskupiej, sądów kościelnych i kongregacji rzymskich.

Pius X zmarł 20 sierpnia 1914 r., w kilka tygodni po wybuchu I wojny światowej, pogrążony w wielkim smutku z powodu olbrzymich nieszczęść, jakie wkrótce miała wycierpieć cała ludzkość. Przypomniano wówczas jego słowa: „Z radością oddałbym życie, aby oszczędzić moim biednym dzieciom tych straszliwych cierpień”.

W 1954 r. został kanonizowany przez Ojca Świętego Piusa XII. Poprzedni kanonizowany papież, św. Pius V, został ogłoszony świętym prawie 300 lat wcześniej, w 1672 r.

W księgarni wysyłkowej Te Deum znajduje się biografia św. Piusa X pióra René Bazina.

Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że według pewnych niepotwierdzonych źródeł ojciec Piusa X był z pochodzenia... Polakiem (!), emigrantem z Opolszczyzny, i nazywał się Krawiec (sarto znaczy po włosku właśnie ‘krawiec’).

Zobacz też:

Encykliki, bulle i inne dokumenty pasterskie św. Piusa X

 • E Supremi apostolatus — O odnowieniu wszystkiego w Chrystusie (4 X 1903)
 • O muzyce i śpiewie kościelnym [motu proprio] (22 XI 1903)
 • Ad Diem Illum Laetissimum — O Niepokalanym Poczęciu N.M.Panny (2 II 1904)
 • Iucunda Sane — O papieżu św. Grzegorzu Wielkim (12 III 1904)
 • Acerbo Nimis — O nauczaniu doktryny chrześcijańskiej (15 IV 1905)
 • Il Fermo Proposito — O Akcji Katolickiej we Włoszech (11 VI 1905)
 • Vehementer Nos — O rozdziale Państwa i Kościoła we Francji (11 II 1906)
 • Tribus Circiter — O mariawitach albo mistycznych kapłanach polskich (5 IV 1906)
 • Pieni L’Animo — O duchowieństwie włoskim (28 VII 1906)
 • Gravissimo Officii Munere — O francuskich bractwach pobożnych (10 VIII 1906)
 • Une Fois Encore — O rozdziale Kościoła i państwa (1 I 1907)
 • Praestantia Scripturae — O Piśmie św. przeciwko modernistom [motu proprio] (18 XI 1907)
 • Pascendi Dominici gregis — O doktrynie modernistów (8 IX 1907)
 • Lamentabili Sane — Syllabus błędów modernistów (3 VII 1907)
 • Haerent animo — O świętości kapłańskiej [ekshortacja] (4 VIII 1908)
 • Communium Rerum — O św. Anzelmie z Aosty (21 IV 1909)
 • Przysięga antymodernistyczna (1 IX 1910)
 • Editae Saepe — O św. Karolu Boromeuszu (26 V 1910)
 • Quam Singulari — O pierwszej Komunii św. [dekret Św. Kongregacji Dyscypliny Sakramentów] (8 VIII 1910)
 • Notre Charge apostolique — O błędach Sillonu [list apostolski] (25 VIII 1910)
 • Iamdudum — O prawie separacji małżeńskiej w Portugalii (24 V 1911)
 • Lacrimabili Statu — O Indianach Ameryki Południowej (7 VI 1912)
 • Singulari Quadam — O związkach zawodowych (24 IX 1912)
Strona głównaKapliceKomunikaty duszpasterskieMultimedia„Zawsze Wierni”KontaktKsięgarnia wysyłkowa

Najnowszy numer „Zawsze Wierni”

Relikwie Męki Pańskiej

Najnowszy materiał do pobrania

Pokuta w duchu Fatimy

rekolekcje wielkopostne wygłoszone przez o. Tomasza OP

Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X

© 1997—2019 Wydawnictwo Te Deum sp. z o.o.