Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X
Piątek suchych dni po Zesłaniu Ducha Świętego [1 kl.]
Katechizm kard. Gasparriego

Rozdział I

O znaku krzyża świętego

1. Czy jesteś chrześcijaninem?

Z łaski Bożej jestem chrześcijaninem.

2. Kto się nazywa i jest chrześcijaninem?

Chrześcijaninem nazywa się i jest ten, kto przyjął sakrament chrztu, przez który wchodzi się do Kościoła Chrystusowego.

3. A kto jest chrześcijaninem w znaczeniu ściślejszym i pełnym?

W znaczeniu ściślejszym i pełnym chrześcijaninem jest człowiek ochrzczony, który wyznaje prawdziwą i całą wiarę Chrystusową, czyli katolik; jeżeli przy tym zachowuje prawo Chrystusowe, wówczas jest dobrym chrześcijaninem.

4. Co jest zewnętrznym znakiem chrześcijanina?

Zewnętrznym znakiem chrześcijanina jest znak krzyża świętego.

5. Jak należy czynić znak krzyża świętego?

Znak krzyża świętego należy czynić w ten sposób, że się prawą rękę przykłada do czoła i wymawia przy tym słowa: W imię Ojca, potem do piersi – i mówi się: i Syna, w końcu na lewe i na prawe ramię – i mówi się: i Ducha Świętego. Amen.

6. Dlaczego znak krzyża świętego jest znakiem chrześcijanina?

Znak krzyża świętego dlatego jest znakiem chrześcijanina, ponieważ przezeń wyznajemy na zewnątrz główne tajemnice wiary chrześcijańskiej.

7. Co to jest tajemnica?

Tajemnica jest to prawda, która z natury swej tak dalece przewyższa rozum stworzony, że gdyby jej Bóg nie objawił, to człowiek nie mógłby jej poznać.

8. Które są główne tajemnice wiary chrześcijańskiej?

Główne tajemnice wiary chrześcijańskiej są następujące:

  1. tajemnica jednego Boga w trzech rzeczowo różnych Osobach: w Ojcu, Synu i Duchu Świętym
  2. tajemnica Odkupienia ludzkiego przez wcielenie, mękę i śmierć Jezusa Chrystusa, Syna Bożego.

9. Jakim sposobem znak krzyża świętego wskazuje na te dwie tajemnice wiary chrześcijańskiej?

Znak krzyża świętego wskazuje na te dwie tajemnice wiary chrześcijańskiej, ponieważ słowa jego oznaczają jedność Boga w trzech różnych Osobach, kształt zaś krzyża, który opisujemy ręką, przypomina Odkupienie, dokonane na drzewie Krzyża przez Jezusa Chrystusa.

10. Czy jest pożyteczne żegnać się krzyżem świętym?

Jest pożyteczne, a nawet bardzo pożyteczne żegnać się często i pobożnie krzyżem świętym, zwłaszcza na początku i końcu czynności.

11. A dlaczego jest pożyteczne, a nawet bardzo pożyteczne często i pobożnie żegnać się krzyżem świętym?

Ponieważ znak ten, gdy się go czyni należycie, jest zewnętrznym aktem wewnętrznej wiary, i dlatego ma on tę moc, że pobudza wiarę, zwycięża wzgląd ludzki, oddala pokusy, odwraca niebezpieczeństwa grzechu i zjednywa u Boga inne łaski.