Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X
św. Paulina, biskupa i wyznawcy [3 kl.]
To ogłoszenie jest już nieaktualne – zobacz listę komunikatów z bieżącego roku

KRUCJATA RÓŻAŃCOWA

początek 14.02.2024 r. (środa)

koniec 30.03.2024 r. (sobota)

Drodzy Wierni!

Jesteśmy wdzięczni Najświętszej Maryi Pannie za to, że już dwa razy tak hojnie odpowiedziała na nasze błagania. Liczne powołania ostatnich lat są przecież widzialnym owocem krucjat różańcowych, na które wejrzał przez Serce Niepokalanej Ojciec Niebieski. Widząc skuteczność modlitwy zyskującej pierwszeństwo przed ludzkimi tylko wysiłkami zechciejmy podjąć trud krucjaty raz jeszcze.

Tym razem wzywamy wszystkich do modlitwy w dwóch intencjach, które dotyczą budowy Kościoła. Pierwszą intencją jest wołanie o nowe, liczne i święte powołania do kapłaństwa i życia zakonnego. Jest to prośba o budowniczych duchowego gmachu łaski, w którym rozbrzmiewa katolicka prawda. Drugą intencją jest prośba o znalezienie jak najlepszych i jak najszybszych sposobów, by powstawały w Polsce materialne kościoły, gdzie możliwym będzie sprawowanie świętej liturgii na większą chwałę Bożą i pożytek duchowy wiernych, których liczba nieustanne za łaską Bożą wzrasta.

Ujmując istotę intencji tegorocznej krucjaty można by powiedzieć, że jej celem jest wyproszenie koniecznych warunków do prowadzenia misyjnej działalności Kościoła Świętego w naszej Ojczyźnie. Nasze ludzkie wysiłki, skażone częstokroć pychą i samolubstwem, nie mogą podobać się Zbawicielowi. Stąd uciekamy się do Matki, wierząc, że na Jej słowo uległość zapanuje w Boskim Sercu wobec naszych błagań. A błagamy, by Duch Święty pobudził serca młodych do oddania się na wyłączność służbie Bożej; by oświecał we wszystkich decyzjach księży przełożonych odpowiedzialnych za nowe inwestycje budowalne; by rozpalił hojność u tych, którym Pan Bóg pozwolił nabyć ziemskie dobra w nadmiarze; a także, by rozkruszył zatwardziałe serca naszych wrogów, którzy walcząc z Kościołem katolickim powstrzymują na wiele sposobów rozwój katolickiej Tradycji w Polsce.

Bądźmy pewni, że tam, gdzie panuje prawdziwa wiara w moc Bożą, gdzie nad lękiem triumfuje Chrystusowy pokój, gdzie ufność zwycięża wizję strasznej przyszłości, tam góry można przenosić — wedle słów św. Augustyna: „Zwycięstwo jest zapewnione tylko temu, który uderza, nie licząc się ze swoimi siłami, lecz pokładając nadzieję w Bogu, który go do walki zachęca”. Z taką wiarą, nadzieją i miłością do Kościoła podejmijmy wyzwanie tegorocznej krucjaty różańcowej.

kapłani Bractwa św. Piusa X

rejestr do zapisywania odmówionych dzisiątków

komunikat dodany: 13.02.2024