Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X
śś. Andrzeja Świerada i Benedykta, wyznawców [3 kl.]
okładka

Temat numeru:

Chrześcijaństwo wschodnie

Artykuł wstępny
ks. Karol Stehlin FSSPX: Artykuł wstępny
Temat numeru
Różnice między unią a schizmą wschodnią
Męczennicy to świadkowie Światła, którego moderniści nie mogą zgasić Rozmowa z ojcem B. ze Lwowa
Franciszek Rostafiński: Filioque – krótka historia sporu
Ryszard Mozgol: Rozdarte serce – Ruś między katolicyzmem a prawosławiem
Benedykt Czarny: Ruthenis receptis, czyli geneza i dzieje unii brzeskiej
Szymon Wilk: Św. Jozafat – męczennik za unię
Męczeństwo św. Andrzeja Boboli
Małgorzata i Ryszard Mozgolowie: Biały mundur i czarna sutanna
ks. Karol Stehlin FSSPX: Hospodi, pomiłuj!
Katolickie liturgie Wschodu galeria
(bez działu)
Wiadomości
(bez działu)
Michał A. Nowak: Ekumeniczna sekta z Lublina
(bez działu)
Adam Małaszewski: Piekło o. Wacława Hryniewicza OMI
Z życia Tradycji
Ryszard Mozgol: „Praska wiosna” Tradycji katolickiej
ks. Karol Stehlin FSSPX: W oczekiwaniu na wieczność Benedyktyni Tradycji we Francji
Skarbiec Pisma św.
Marius Marcoviensis: Trójca Święta

Wszelkie środki, wszelkie najnowsze wynalazki winny służyć sprawie uświęcenia dusz przez Niepokalaną.

św. Maksymilian Maria Kolbe