feria Wielkiego Postu [3 kl.]

Inne serwisy:

Krucjata eucharystyczna
KOMUNIKATY

24.03 Chorzów

Msza św.

24.03 Kraków

nie będzie Mszy św. (jednorazowo)

29.03—02.04 Lublin

Triduum Paschalne i Wielkanoc: porządek nabożeństw

29.03—02.04 Bajerze

Triduum Paschalne i Wielkanoc: porządek nabożeństw

29.03—02.04 Szczecin

Triduum Paschalne i Wielkanoc: porządek nabożeństw

29.03—02.04 Kraków

Triduum Paschalne i Wielkanoc: porządek nabożeństw

29.03—02.04 Chorzów

Triduum Paschalne i Wielkanoc: porządek nabożeństw

29.03—02.04 Gdynia

Triduum Paschalne i Wielkanoc: porządek nabożeństw

29.03—02.04 Poznań

Triduum Paschalne i Wielkanoc: porządek nabożeństw

29.03—02.04 Łódź

Triduum Paschalne i Wielkanoc: porządek nabożeństw

29.03—02.04 Rzeszów

Triduum Paschalne i Wielkanoc: porządek nabożeństw

01.04—02.04 Wrocław

Wielkanoc: porządek nabożeństw

01.04—02.04 Olsztyn

Wielkanoc: porządek nabożeństw

01.04—02.04 Tuchów

Wielkanoc: porządek nabożeństw

01.04—02.04 Lubatowa

Wielkanoc: porządek nabożeństw

07.04 Kraków

spotkanie koła apologetycznego

16.04—21.04 Bajerze

rekolekcje ignacjańskie dla mężczyzn

23.04—28.04 Bajerze

rekolekcje ignacjańskie dla kobiet

29.04—03.05 Susiec zmiana

dni skupienia dla rodzin

09.07—18.07 Jaworki k. Szczawnicy

obóz wakacyjny dla chłopców

18.07—27.07 Jaworki k. Szczawnicy

obóz wakacyjny dla dziewcząt

16.08—22.08 Beskid Żywiecki

obóz wędrowny dla chłopców

21.08—27.08 Beskid Żywiecki

obóz wędrowny dla dziewcząt

27.08—01.09

rekolekcje ignacjańskie dla kobiet

03.09—08.09

rekolekcje ignacjańskie dla mężczyzn

Św. Pius X Rekolekcje ignacjańskie Mały modlitewnik łaciński Krucjata różańcowa Filozofia św. Tomasza z Akwinu Katecheza DVD dla kapłanów Mszalik codzienny

Powstanie Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X

Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X jest instytutem życia apostolskiego, założonym w 1969 r. przez arcybiskupa Marcelego Lefebvre’a. Zostało oficjalnie uznane przez odpowiednie władze (1 listopada 1970 r. we Fryburgu Szwajcarskim przez biskupa Franciszka Charriere’a), jest więc dziełem Kościoła.

Cele, ideał i owoce Bractwa

Celem Bractwa jest kapłaństwo i wszystko, co się do niego odnosi, nic więcej niż to, co go dotyczy, tak jak tego chciał nasz Pan Jezus Chrystus, gdy powiedział: „Czyńcie to na moją pamiątkę”.

Konsekracje biskupie i rzekoma schizma

30 czerwca 1988 r. abp Lefebvre dokonał konsekracji biskupich czterech księży Bractwa. Już następnego dnia Kongregacja ds. Biskupów wydała dekret deklarujący, iż Arcybiskup zaciągnął tym – rzekomo schizmatyckim – aktem automatyczną ekskomunikę. Deklaracja ta nie odpowiada prawdzie.

Nasz patron — św. Pius X

Program Bractwa Św. Piusa X nie różni się zasadniczo od tego, którym żył i którego uczył Pius X. Nietrudno zauważyć duchowe podobieństwa między św. Piusem X a arcybiskupem Lefebvre’em. Obaj byli obrońcami katolickich zasad, lecz w ich przypadku nie skończyło się na teorii; inni papieże pisali może liczniejsze i piękniejsze encykliki niż Pius X, lecz niewielu potrafiło wprowadzić w życie to, co zostało napisane i postanowione. Podobnie w czasach arcybiskupa Lefebvre’a wielu teologów lepiej potrafiło określić duchową sytuację naszych czasów i zanalizować zjawiska kryzysu, lecz tylko on umiał konkretnie, praktycznie i rzeczywiście zachować Tradycję.

Założyciel Bractwa, abp Marceli Lefebvre

Życiorys J.E. Marcelego Franciszka Lefebvre CSSp, niezłomnego katolickiego biskupa, założyciela Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X.

Biskup Antoni de Castro Mayer

Jedynym katolickim hierarchą, który od początku mężnie stał przy boku abpa Lefebvre, był ordynariusz brazyliskiej diecezji Campos, bp Antoni de Castro Mayer.

Biskupi Bractwa

Krótkie życiorysy czterech biskupów, wyświęconych przez abpa Lefebvre 30 czerwca 1988 r.

Formy przynależności do Bractwa

Członkami Bractwa Św. Piusa X są nie tylko seminarzyści i księża, ale również bracia, siostry i oblatki. Istnieje również Trzeci Zakon dla osób świeckich.

Seminaria

Jednym z głównych celów Bractwa Św. Piusa X jest zakładanie seminariów dla zapewnienia autentycznej formacji kapłańskiej. W siedmiu istniejących seminariach do kapłaństwa przygotowuje się ok. 230 kleryków.

Zakony

Z Bractwem współpracują, wspierając je modlitwą i działalnością duszpasterską, zgromadzenia monastyczne, zarówno męskie, jak i żeńskie, zachowujące tradycyjne reguły swoich zakonów.

Statystyki Bractwa Św. Piusa X

Dane z 1.11.2010 r., pokazujące liczbę przeoratów, kaplic, seminariów, szkół, kapłanów, seminarzystów, braci i sióstr Bractwa Św. Piusa X.

Odsyłacze do innych serwisów Bractwa

Adresy serwisów internetowych Bractwa z całego świata

Strona głównaKapliceKomunikaty duszpasterskieMultimedia„Zawsze Wierni”KontaktKsięgarnia wysyłkowa

Najnowszy numer „Zawsze Wierni”

Coście uczynili z przybytkiem Ojca mego?

Najnowszy materiał do pobrania

Pokuta w duchu Fatimy

rekolekcje wielkopostne wygłoszone przez o. Tomasza OP

Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X

© 1997—2018 Wydawnictwo Te Deum sp. z o.o.