feria Adwentu [3 kl.]

Inne serwisy:

Krucjata eucharystyczna
KOMUNIKATY
Św. Pius X Rekolekcje ignacjańskie Mały modlitewnik łaciński Krucjata różańcowa Filozofia św. Tomasza z Akwinu Katecheza DVD dla kapłanów Mszalik codzienny
« Powrót

Konsekracje biskupie 1988

(...) Konkludując należy stwierdzić, że albo zaneguje się istnienie stanu konieczności – droga obrana przez Watykan – albo też uzna się istnienie kryzysu, a wtedy należy również uznać zasadność działania arcybiskupa Lefebvre. Jego decyzja, niezależnie od tego jak bardzo wyda się niecodzienna, musi być oceniana w związku z niezwykłą sytuacją, w której została podjęta. Dlatego też osądzając ją, „należy kierować się zasadami wyższego rzędu, a nie zasadami codziennymi” (Suma teologiczna, Z. 51, A. 4). Posługując się tymi zasadami wyłożyliśmy w trakcie niniejszego studium następujące tezy:

 • Arcybiskup Lefebvre, pod groźbą grzechu śmiertelnego (sub gravi) miał obowiązek miłosierdzia (ex caritate) wynikający z jego stanu biskupiego. Obowiązkiem tym było niesienie pomocy duszom, które nie mogły i dalej nie mogą liczyć na pomoc ze strony swoich prawowitych pasterzy, toteż zwróciły się do niego w obecnym stanie poważnej powszechnej konieczności.
 • Arcybiskup Lefebvre, posiadając władzę święceń (Suma teologiczna, Suplement, Z. 20, A. 1) w obliczu zaistniałych nadzwyczajnych okoliczności, miał obowiązek konsekrować innych biskupów w celu zapewnienia (poprzez dalsze święcenia kapłańskie) wiernym tego, co mają prawo otrzymać od hierarchii, czyli zdrowej doktryny i sakramentów. „Uprawnioną i obowiązkową jest pomoc bliźniemu w stanie konieczności, w takim stopniu, na ile tylko pozwalają komuś jego kompetencje”.
 • Moralnie niemożliwe było dla arcybiskupa Lefebvre podporządkowanie się zakazowi Papieża, gdyż w zaistniałej sytuacji posłuszeństwo oznaczałoby grzech opuszczenia przeciwko przykazaniu miłości zakorzenionemu w jego stanie biskupim, grzech przeciwko przykazaniu „wyższemu i bardziej wiążącemu” (Suarez, op. cit.) niż posłuszeństwo wobec prawa lub prawodawcy. Grzech opuszczenia oznacza de facto „pominięcie jakiegoś dobra, nie byle jakiego, lecz dobra należnego”, wymaganego w danej sytuacji (Suma teologiczna II-II, Z. 79, A. 3 i dalej). W przypadku arcybiskupa Lefebvre jest to wymaganie miłosierdzia wpisane w istotę jego stanu biskupiego. Każde prawo, jakiekolwiek by było, samo z siebie przestaje obowiązywać bez dyspensy lub zgody ze strony przełożonego, jeśli szkoda, jaka wynikłaby z jego zastosowania, jest powszechna i poważna (Suarez, De Legibus, L. VI, rozdz. IX, nr 19).
 • Działanie arcybiskupa Lefebvre wynikające z poważnej i powszechnej konieczności dla dusz, wymuszone nakazem naturalnego i pozytywnego prawa Bożego, ani nie podważyło prymatu jurysdykcyjnego papieża, ani też nie było we właściwym sensie nieposłuszeństwem wobec papieża, który „nie może działać przeciwko prawu Bożemu lub go lekceważyć”.

Fragment artykułu Konsekracje biskupie z 30 czerwca 1988 r. (analiza teologiczna).

Artykuły z Zawsze wierni, poświęcone kwestii konsekracji biskupich z 1988 r.:

 1. Rok po konsekracjach (Wywiad z abp. Marcelem Lefebvre, cz. I)
 2. Rok po konsekracjach (Wywiad z abp Marcelem Lefebvre, cz. II)
 3. Sprawa doktoratu ks. Geralda Murraya
 4. Operacja przeżycia Tradycji
 5. Księża z diecezji Campos: Święcenia 1988: wymagania stanu konieczności
 6. Hirpinus: Konsekracje biskupie z 30 czerwca 1988 r. (Analiza teologiczna)
 7. Causidicus: Konsekracje biskupie z 30 czerwca 1988 r. (Studium kanoniczne, cz. I)
 8. Causidicus: Konsekracje biskupie z 30 czerwca 1988 r. (Studium kanoniczne, cz. II)
 9. Causidicus: Konsekracje biskupie z 30 czerwca 1988 r. (Studium kanoniczne, cz. III)
 10. Causidicus: Konsekracje biskupie z 30 czerwca 1988 r. (Studium kanoniczne, cz. IV)
 11. Causidicus: Konsekracje biskupie z 30 czerwca 1988 r. (Studium kanoniczne, cz. V)

Traditional Catholic bishops consecrated at Ecône in 1988 (relacja video z konsekracji biskupich, jęz. angielski, 24:47)

Pobierz film dokumentalny (24' 45") Konsekracje biskupie w Ecône (30 VI 1988 r.) i polskie napisy, dokonane przez ś.†p. abp. Marcelego Lefebvre (AVI, 425 MB).

« Powrót
Strona głównaKapliceKomunikaty duszpasterskieMultimedia„Zawsze Wierni”KontaktKsięgarnia wysyłkowa

Najnowszy numer „Zawsze Wierni”

Co Kościół dał Polsce?

Najnowszy materiał do pobrania

Pokuta w duchu Fatimy

rekolekcje wielkopostne wygłoszone przez o. Tomasza OP

Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X

© 1997—2019 Wydawnictwo Te Deum sp. z o.o.